ديدگاه تو

"ديدگاه تو" چيست؟

“ديدگاه تو” جايی است برای گرد آوری ديدگاه و نظر شما در مورد وب سايتها، شرکتها، رستورانها و … تا اين نظرات به ديگران کمک کند کيفيت خدمات و يا محصول مورد نظر خود را پيش از استفاده ارزيابی کرده و در تصميم گيری در مورد استفاده از آن خدمت و يا محصول به آنها یاری رساند.

در ديگاه تو تمام نظرات بدون دخل تصرف و تغيير ( در صورت عدم مغايرت با قوانين کشور ) منتشر خواهند شد.